ü TÜBİTAK Ar-Ge Desteği

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır

Detalı bilgi için tıklayınız.ü TTGV Ar-Ge Desteği
 Destek mekanizmaları, ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşmasına ve Ulusal İnovasyon Sistemimizin gelişmesine katkıda bulunması hedefi doğrultusunda geliştirilmiş ve Ağustos 2006 tarihinden itibaren destek yelpazemizi genişletecek yeni destek mekanizmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


ü KOSGEB Destekleri

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, gelişmesi ve yeni ürün üretilmesi veya geliştirilmesi amacı ile bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği verilir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


ü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - SANTEZ AR-GE Destek Programı

 

Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, "İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır. 

Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


ü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - TeknoGirişim Sermaye Desteği

Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteği

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 


ü Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği'nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı'dır. İlki 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir.

Çerçeve Programları'nın başlıca amaçları arasında, Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi  sayılabilir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.


ü Ankara Kalkınma Ajansı - Yenilikci Uygulamalar Mali Destek Programı

Ankara'daki katma değeri yüksek bilişim ve sağlık alanlarında ürün, üsreç, pazarlama ve organizasyona yönelik yenilikçi uygulamaların desteklenmesi.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

ü T.C. Ekonomi Bakanlığı - Destek Programları

 

Destek programları hakkında özet bilgiler ve mevzuatlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirisiniz.