Gazi Teknopark bünyesinde 2015 yılından beri faaliyet gösteren Gazi Bilişim Kümesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından halen sürdürülen 186 UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projesi arasından “Pazara Giriş ve Pazar Çeşitlendirme” alanında  en iyi uygulama örneği olarak seçilen 5 projeden biri oldu.

17 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen IV. Kümelenme Konferansı’ndaki sunumuyla en iyi uygulama örneklerinden biri olarak seçilen projemizi anlatan  Küme Koordinatörümüz Riza Yolaçan’a ‘İyi Uygulama Örneği SertifikamızEkonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Tarık SÖNMEZ ve TİM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU tarafından verildi.

Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri

Gazi Teknopark çatısı altında yer alan 21 bilişim firması ile Mayıs 2015’te uluslararasılaşma çalışmalarına başlayan Gazi Bilişim Kümesi bu süreç içerisinde eğitim, danışmanlık ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile bilişim teknolojileri ihracatında firmaların büyük yol almasını sağlayarak önemli bir rol oynadı.

Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin planlanmasından gerçekleştirilmesine kadarki tüm süreç boyunca firmalar ile birebir gerçekleştirilen yakın çalışmalar, faaliyetin gerçekleştirildiği bölgelerdeki yerel danışmanların seçimi, eğitim ve pazarlama faaliyetlerinin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi ve kümelenme kültürünün kurumsal bir kimlik haline gelmesi bu başarıya ulaşmada büyük rol oynadı.

Gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda  küme İhracatı bir önceki yıla göre %120 artış gösterirken, küme firmaları içerisinde ihracat yapan firma sayımız %300 artış gösterdi. Firmalarımız, pazarlama faaliyetleri süresince gerçekleştirdikleri B2B ve yatırımcı görüşmeleri ile ülkemiz ihracatına ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacak adımlar attılar.