KÜMELENME “MAYIS 2015”

Gazi Bilişim Kümesi, Gazi Teknopark bünyesinde faaliyet göstermekte olan bilişim (yazılım – donanım) firmalarının uluslararası piyasalara açılmalarını sağlamak amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı “UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi)” tebliği kapsamında Mayıs 2015 ten bu yana 21 firma ile faaliyet göstermektedir.

İHRACATI ve REKABETÇİLİĞİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

Firmalarımızın ve kümenin ihtiyaçlarını, hedef pazarlarını ve yol haritalarını belirlemek üzere yapılan ihtiyaç analizi ile başlayan küme faaliyetleri;

  • Firmalarımızı yurtdışı pazarlara hazırlamak ve temel dış ticaret bilgilerini arttırmak üzere “Temel Dış Ticaret”,
  • Firmalarımızın ve temsilcilerinin kendilerini yurtdışı pazarlarda ifade yetilerini arttırmak ve yatırımcı sunumlarını geliştirmek üzere ABD li danışman ve eğitmenlerden “Yatırımcıya Sunum – Pitching”,
  • Firmalarımızın hedef pazarlarda yapacakları pazar araştırmalarında doğru müşteriyi bulmalarında yardımcı olması amacıyla ABD li danışman ve eğitmenlerden “Yurtdışı Müşteri Tanımlama” eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Projenin başından bu yana Gazi Teknopark olarak hedef pazara yönelik eğitim, danışmanlık vb. faaliyetleri söz konusu ülke ve/veya bölgede yerleşik, yerel dinamiklere hâkim kişi ve şirketlerden seçmeyi benimsedik. Bu durumun hedef pazarda doğru kitleye ulaşmada önemli bir etken olduğunu düşünüyor ve faaliyet çıktılarına baktığımızda sonuçları gayet olumlu şekilde görüyoruz.

İhtiyaç analizi ve eğitim faaliyetlerini takiben, ihtiyaç analizi sonucu ortaya çıkan hedef pazarlar ve küme firmaları talepleri doğrultusunda 24-30 Temmuz 2016 tarihleri arasında 11 firmadan 17 temsilcinin katılımı ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington D.C. ve Virginia eyaletlerine pazarlama faaliyeti düzenlenmiştir. Bu faaliyet kapsamında firmalarımızın ABD pazarına girişlerini kolaylaştırmak ve yurtdışı iş yapma kültürlerini geliştirmek adına kurum ve kuruluş ziyaretlerine ağırlık verilmiş olup bunların yanında B2B ve yatırımcı görüşmeleri de gerçekleştirilmiştir. 

I. ABD seyahati sonrasında yapılan görüşmeler, anket sonuçları ve firma başvuruları neticesinde faaliyet gerçekleştirilen pazarda süreklilik arz etmek ve B2B yoğunluklu program gerçekleştirmek adına 29 Nisan – 7 Mayıs 2017 tarihlerinde Gazi Teknopark Genel Müdürü Tuğrul İmer ve Bilişim Kümesi Koordinatörü Riza Yolaçan liderliğinde Washington D.C. ve Boston şehirlerini kapsayacak şekilde II. ABD Pazarlama Faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

Bu seyahat kapsamında çoğunluğu Washington D.C. ve Virginia bölgesinde olmak üzere firmalarımız 50 den fazla B2B görüşmesi gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerden satış hedeflerinin yakalanmasına yönelik somut adımlar atılmıştır. 

B2B görüşmelerinin yanında Boston Başkonsolosumuz Sayın Ömür Budak’ ın organizasyonu ve Seven Bridges firması kurucu ortağı Deniz Kural’ ın evsahipliğinde uzun yıllardır ABD iş hayatının içerisinde olan katılımcılar ile bir panel düzenlenmiştir.