• Firma ve proje kalitemizi yükseltmeye yönelik çalışmalar
  • TTO, TTM ve Kuluçka faaliyetlerimizin güçlendirilmesi
  • Bünyemizdeki firmaların rekabetçiliğini ve ihracat kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla oluşturulan işbirliklerinin devamı
  • Girişimcilik faaliyetlerimizi arttırmaya yönelik çalışmalar