Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 Sınai Mülkiyet Kanunu

 Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

 Kurumlar Vergisi Sirküleri

5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

 Anayasaya Mahkemesi Kararı I

 Kurumlar Vergisi Sirküleri - 16

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalar 

  Katma Değer Vergisi (KDV) Sirküleri / 60 

 5746 sayılı Araştırma Geliştime Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun


 Araştırma Geliştime Faaliyetlerinin Desteklenmesi İlişkin Uygulama ve Denetleme Yönetmeliği

 Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şikret Kurabilmelerine İlişikin Yönetmelik

 Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şikret Kurabilmelerine İlişikin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şikret Kurabilmelerine İlişikin Uygulama Esasları