Gazi Teknopark faaliyetlerine Gazi Üniversitesinin Gölbaşı Yerleşke’sinde yaklaşık 59.000 m2 m2’lik bir alanda, 20.000 m2 üzerinde kapalı alana sahip çağdaş bir teknopark binasında başlamıştır. 1000’in üzerinde çalışanın faaliyet göstermesi öngörülen bina, yeni kurulmuş ve gelişmekte olan küçük firmaların desteklendiği kuluçka merkezi, yönetim birimleri, toplantı salonları, kafeteryası ve çeşitli sosyal alanları ile katılımcılarının her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır.

Ankara Çevre yolu ile hızlı ve kolay ulaşım imkanı bulunan Gazi Teknopark’ın kurulduğu Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, bünyesinde yer alan Mogan Gölü manzaralı sosyal tesisleri, araştırma merkezleri, küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplu olarak yer aldığı bölgelere yakınlığı ile çok önemli bir konuma sahiptir.