Misyon
 İleri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yaratıcılık, yenilikçilik (inovasyon) ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak, Bu ortamda yeralan akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkanı sağlayacak kalitede profesyonel teknopark hizmetleri sunmak ve Girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı olarak büyümesini sağlamaktır.Vizyon  


Sanayi alanında Ar-Ge'ye ağırlık veren bir teknopark

Gazi Teknopark bünyesinde, bilgi teknolojilerinin yanı sıra, tıp teknolojisi ve mekatronik alanında olmak üzere otomasyon, malzeme geliştirmesi, nanoteknoloji, farmasötik, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, savunma teknolojileri, çevre teknolojileri gibi alanlarda faaliyet sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Bilgiyi paylaşmayı seven, üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen bir teknopark

Gazi Teknopark, paydaşlarının  bilimsel bilgi potansiyelinin, teknolojik ürün haline dönüşmesi ve özellikle üniversite bünyesindeki araştırmaların sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilebilmesi için uygun bir ortam yaratacaktır.

Toplumun tamamına kapıları açık olan bir teknopark

Gazi Teknopark, bünyesindeki kuruluşlara dünya kalitesinde, etkin teknopark hizmetleri sunarken, başta öğrenciler ve öğretim üyeleri olmak üzere teknoparkın diğer önemli paydaşlarıyla sinerjiyi arttıracak mekanizmalar geliştirecektir.

Diğer teknoparklarla ortak çalışma yapmayı arzulayan bir teknopark

Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği sürecini destekleyen önemli bir kalkınma aracı olan Gazi Teknopark, bulunduğu bölgedeki diğer teknoparklarla işbirliği ve sinerji halinde çalışarak bölge ve ülke ekonomisi için en üst düzeyde katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Uluslararası işbirliğine inanan bir teknopark

Uluslararası alanda tanınan, saygın bir teknopark olmayı hedefleyen Gazi Teknopark, paydaşlarının ürünlerinin yurtdışı pazarlara sunulması ve uluslararası kaynaklara erişimlerinin sağlanması konusunda gerekli faaliyetleri sürdürecektir. 

Teknolojinin kültürel, sanatsal, çevresel boyutlarını ihmal etmeyen bir teknopark

Teknolojinin ancak kültür, sanat ve çevre duyarlılığı ile topluma yararlı hale gelebileceği inancıyla Gazi Teknopark'ta, kaynakları verimli kullanan, çevreyi koruyan, estetik duygusunu besleyen, toplu halde yaşamanın avantajlarını ön plana çıkartan teknolojiler teşvik edilecektir.