Gazi TeknoparkGazi Teknoloji Transfer Ofisi ve Action Coach işbirliği ile 10 Nisan 2017 Pazartesi günü düzenlenen “Şirket Yönetiminde Finansal Okur-Yazarlık ve Nakit Yönetimi” konulu eğitimde özellikle kriz zamanlarında işletmelerin finansallarını nasıl yönetmesi ve yorumlaması, firma bilanço ve gelir/gider tablolarının neleri tam olarak ifade ettiği ve analiz teknikleri, nakit akışı yönetiminin bir şirket için önemi ve nakdin neden önemli, karın ise bir gösterge olduğu gibi konulara yer verilmiştir.