Türkiye ve Ortadağu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAIE) ve Memur-Sen işbirliği ile yabancı ülke sendika görevli ve mensuplarına yönelik olarak “Sendikacılık ve Sosyal Politika Uluslararası Eğitim Programı” düzenlenmektedir. Bu çerçevede düzenlenen kurum etkilnlikleri kapsamında Dünya’nın farklı coğrafyalarından 19 farklı ülkenin sendika temsilcileri 24 Ekim 2017 Salı günü Teknoparkımızı ziyaret etmişlerdir. Ziyaret çerçevesinde Genel Müdürümüz S.Tuğrul İMER "Teknoparklar ve Gazi Teknopark" konulu sunumu ardından sendika temsilcileri firmalarımızdan MİA Teknoloji'yi ziyaret ederek projelerini incelediler.